ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ศูนย์รวมเผยแพร่ผลงาน
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) รายวิชา ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ว 21202 ชั้

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิทยาศาสตร์ 

(เพิ่มเติม)รายวิชา ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์  ว 21202 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน         นางสาวราศรี     สดุดี

สถานศึกษา      โรงเรียนบ้านโกรกลึก จังหวัดอุทัยธานี

ปีที่ทำการศึกษา  2558

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2559,13:07   อ่าน 232 ครั้ง