ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนริศรา ยามา
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2560,18:17   อ่าน 163 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : / เด็กชายธเนศ บุญมาน / เด็กชายอติคุณ มามี /เด็กชายเฉลิมชัย พันธะ
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2560,18:15   อ่าน 266 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัชพล สุขเภา /เด็กชายนันทกานต์ จันทร์จอม / เด็กชายภูริช โตสงคราม
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2560,18:12   อ่าน 264 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายกิตติพร ลำพา 2. เด็กหญิงกิติยา รัติโชติ 3. เด็กหญิงกุลณัด รัติโชติ 4. เด็กชายชลธาร มิ่
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2560,18:08   อ่าน 168 ครั้ง
ชื่อผลงาน : E-BOOK : ระบบนิเวศ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนธรณ์ ปานพุ่ม เด็กชายทัตพล เที่ยงสาย
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2559,15:52   อ่าน 89 ครั้ง
ชื่อผลงาน : E-BOOK : ระบบนิเวศ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุภัสสา บัวเพ็ชร์ เด็กหญิงนลนีย์ ยอดสุทธิ
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2559,15:50   อ่าน 84 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การทำสบู่สมุนไพร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุภัสสา บัวเพ็ชร์ เด็กชายวรัญญู เอี่ยมชู เด็กชายสัญญา ดวงจันทร์ เด็กชายคมสันต์ ค่ำก่
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2559,15:43   อ่าน 107 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แชมพูสมุนไพร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธิติมา วารี เด็กหญิงนลนีย์ ยอดสุทธิ เด็กชายนพดล พลสนาม เด็กชายทัตพล เที่ยงสาย เด็กช
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2559,15:37   อ่าน 76 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอติคุณ มามี
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2557,14:18   อ่าน 160 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวรเมธ โพธิ์ทรง
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2557,14:18   อ่าน 172 ครั้ง