ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นางวรณัน จงหม่อง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2561,19:05  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นางกชพร เปียมาลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2561,19:04  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 15 ปี 2561 จากคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวราศรี สดุดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2561,19:02  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
ชื่ออาจารย์ : นางสาวราศรี สดุดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2560,09:22  อ่าน 80 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
ชื่ออาจารย์ : นางสาวราศรี สดุดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2560,09:21  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
ชื่ออาจารย์ : นางวรณัน จงหม่อง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2560,09:18  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
ชื่ออาจารย์ : นางวรณัน จงหม่อง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2560,09:18  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 15 ปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวราศรี สดุดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2560,09:16  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "คุรุสดุดี" จากคุรุสภา ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาวราศรี สดุดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2557,14:31  อ่าน 196 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ชื่ออาจารย์ : นางกชพร เปียมาลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2557,14:30  อ่าน 166 ครั้ง
รายละเอียด..